Charlotta

AKA: Charlotta Phillip, Irenka, Kykola, Monique, Nikky, Nikola H, Sharlota, Sharlotta.